0(354) 212 4291 0(354) 217 2046 0(354) 212 3006
YABANCILARA YÖNELİK SOSYAL UYUM YARDIM PROGRAMI

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı, AB mali kaynakları ile finanse edilen süreli ve nakdi bir yardım programıdır. Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, yardımdan faydalanma şartları Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kızılay, WFP ve ECHO tarafından belirlenmekte, başvuruların alınmasından, ödeme listesinin oluşturulmasına kadar işlemler Vakıflar, Genel Müdürlük ve Kızılay Hizmet Merkezleri tarafından, ödeme süreçlerine ilişkin iş ve işlemler ise, Kızılay ve WFP tarafından yürütülmektedir.


SAĞLANAN YARDIMLAR


Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında, şartları sağlayan hak sahibi kişilere, kişi başına aylık 100 TL olmak üzere ayda bir düzenli nakdi ödeme yapılır. Ödemeler, Kızılay tarafından hak sahibi adına banka tarafından basımı yapılacak banka kartlarına yapılır ve ödemeler söz konusu Kızılay Kart aracılığıyla alınır.


BAŞVURU


Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programına başvurular, resmi olarak ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına veya Kızılay tarafından yabancı nüfusunun yoğun olduğu ilçelerde hizmete sunulacak olan Hizmet Merkezleri’ne yapılır. Bu nedenle, yardım başvurusunda bulunan kişinin resmi ikametinin, başvuru yapılan SYD Vakfının sınırları içinde olması gerekmektedir.
Bu yardım programı kapsamındaki başvuruların, 18 yaşını doldurmuş ve fayda sahibi kişilerle aynı hanede birlikte yaşayan reşit bir birey tarafından yapılması gerekmektedir. 18 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 18 yaş altı MERNİS’ten resmi nikâhlı evli olarak bilgisi gelen kişiler de başvuru yapabilecektir.


Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından, geçici barınma merkezlerinde veya başka bir söylemle kamplarda kalan Suriyeliler ile diğer yabancılar faydalanamayacaktır. 


YARARLANMA ŞARTLARI


Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından faydalanabilmek için; hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden fayda sahibi aile bireylerinin 3294 sayılı yasa kapsamında fakir ve muhtaç durumda olunduğunun Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilmiş olması gerekmektedir. Diğer önemli kriter, bu yardım programına başvuran hak sahibi kişi ve hak sahibi kişi ile aynı hanede ikamet eden aile bireylerinin sosyal güvencelerinin bulunmamasıdır.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programında diğer düzenli yardım programlarından farklı olarak demografik kriterler bulunmaktadır. 


Söz konusu demografik kriterler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.


a) 18-59 yaş arası kimsenin bulunmadığı ve 60 yaş üzeri en az 1 kişinin olduğu haneler,
b) En az 2 engellisi (sağlık kurulu raporunda engellilik oranının yüzde 40 ve üzeri olması gerekmektedir) bulunan haneler,
c) Tek kadından oluşan ve başka üyesi olmayan haneler,
d) 18 yaşından küçük en az 4 kişinin olduğu haneler,
e) 18-59 yaş arası sadece 1 bireyin olduğu ve 18 yaşından küçük en az 1 bireyin olduğu haneler, (60 yaş ve üzeri birey varsa dahil edilmektedir)
f) Bağımlılık oranı 1,5’tan büyük olan haneler (Toplam kişi sayısı –(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı))/(18-59 yaş arası engelli olmayan kişi sayısı) >1.5)
Üstte yer alan (f) maddesinde ifade edilen ve bağımlılık oranı 1.5’tan büyük olan olarak adlandırabileceğimiz kriterde, hanede 18-59 yaş arası engelli olmayan kişi bulunmuyorsa, (f) maddesinde ifade edilen kurala uyduğu varsayılmış olarak kabul edilmektedir.
Üstte yer alan demografik kriterlerden, herhangi birisini veya başka bir söylemle en az birisini yerine getiren haneler, demografik kriterler açısından bu yardım programından faydalanmayı hak etmiş olarak değerlendirilmektedir.

Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programından, ülkemizde bulunan Suriyeliler dışında, 99 ile başlayan kimlik numarasına sahip olan, 3294 sayılı yasa kapsamındaki muhtaçlığı Mütevelli Heyeti kararı ile tespit edilen, sosyal güvencesi olmayan ve üstte yer alan demografik kriterleri taşıyan diğer yabancılar da faydalanabilecektir.
Bu yardım programından faydalanan hanede  yabancılarla birlikte aynı hanede resmi olarak ikamet eden Türk vatandaşları varsa, demografik kriterler ile sosyal güvence ve muhtaçlık değerlendirmesinde Türk vatandaşları da dikkate alınmaktadır. Ancak, yabancılarla birlikte aynı hanede resmi olarak ikamet eden Türk vatandaşlarının bu yardım programından faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Hanesinde en az yüzde 40 oranında engelli birey olduğunu belirten başvuru sahiplerinin, söz konusu engellilik durumunu, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen usul ve esaslara göre, söz konusu yönetmelik ekinde yer alan yetkili sağlık kuruluşları tarafından düzenlenecek sağlık kurulu raporu ile belgelemesi gerekmektedir.