0(354) 212 4291 0(354) 217 2046 0(354) 212 3006
Genel Sağlık Sigortası

 

Genel sağlık sigortası kapsamında gelir tespiti Ocak 2012 tarihinden itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ‘‘aile bazlı’’ yapılmaktadır.

 

Vatandaşların başvuru formunda beyan ettikleri bilgiler doğrultusunda yapılan gelir testi sonucunu doğrulamak amacıyla vakıf personeli tarafından başvuruda bulunanlarının bilgileri “Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi” üzerinden kontrol edilir.

 

Aile bazlı gelir tespiti aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, ana ve babanın gelir ve giderleri esas alınarak yapılmaktadır.

 

2016 yılı için geçerli olan Genel Sağlık Sigortası prim tutarları aşağıda verilmiştir.

 

GELİR KODU    KİŞİ BAŞI AYLIK GELİR DURUMU       GELİR ARALIĞI         PRİM DURUMU
                                (TL)G0     Brüt asgari ücretin 1/3 ünün altında ise                   0-549 TL    Primi bakanlığımız tarafından ödenir

G1     Brüt asgari ücretin 1/3 ü ile asgari ücret                 549-1.647 TL         68,88 TL
      arasında iseG2     Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı                1.647-3.294 TL        197,64 TL
      arasında ise

G3     Brüt asgari ücretin iki katından fazla ise                 3.294 TL ve üzeri       395,28 TL