0(354) 212 4291 0(354) 217 2046 0(354) 212 3006
Barınma Yardımları

“Barınma Yardımları” ile yoksul vatandaşlarımızın en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan konut ihtiyacının karşılanması ve onlara insanca yaşam standartları çerçevesinde “barınma” imkânı sunulmaktadır. Bu kapsamda; sosyal güvenceden yoksun,

Dul bayanların

Yaşlıların

Özürlülerin

Çalışamayacak durumdaki kronik hastaların

Mağdur ve muhtaç vatandaşlarımızın

İnsan sağlığına elverişli olmayan, eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerinin onarımı ve bakımı mütevelli heyetinin belirlediği şart ve miktarlarda gerçekleştirilmektedir.