0(354) 212 4291 0(354) 217 2046 0(354) 212 3006
Aile YardımlarıGıda Yardımları

İhtiyaç Sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fakir-muhtaç ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gıda yardımları yapılmaktadır.Yakacak Yardımları

Türkiye Kömür İşletmelerinden sağlanan kömür SYD vakıfları aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin kışlık yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hanede bulunan kişi sayısına orantılı şekilde dağıtılmaktadır.Sosyal Destek Yardımı

İhtiyaç Sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla fakir-muhtaç ailelere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından mütevelli heyetinin belirlediği miktarlarda yapılan nakit yardımlardır.